Onze hoofdzetel

Onze hoofdzetel

Europabank, naamloze vennootschap
Burgstraat 170
9000 Gent
Tel.: 09 224 74 74
info@eblease.be
BTW BE 0400 028 394
RPR GENT
Erkennings-nr. FOD Economie: 937
www.eblease.be

Europabank is als kredietgever onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), te 1000 Brussel, Congresstraat 10-16 en aan de controle van de Nationale Bank van België (NBB), te 1000 Brussel, Berlaimontlaan 14.

De bevoegde toezichtsinstantie van Europabank als kredietverlener is tevens de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, Front Office - NG III, te 1000 Brussel, Koning Albert II-laan 16.

Europabank is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen bij de FSMA onder nummer 011671A.