Contact

Hebt u een vraag, een bemerking of wenst u persoonlijk advies? Onze klantendienst en kantoren helpen u graag verder.

Onze kantoren staan steeds tot uw dienst. Contacteer een kantoor in uw buurt.
Of stuur een e-mail naar onze klantendienst: info@eblease.be

Contact

Hebt u een vraag, een bemerking of wenst u persoonlijk advies? Onze klantendienst en kantoren helpen u graag verder.

Onze kantoren staan steeds tot uw dienst. Contacteer een kantoor in uw buurt.
Of stuur een e-mail naar onze klantendienst: info@eblease.be

Klachtenbehandeling


Contacteer ons als u een klacht of negatieve ervaring wil melden. We zijn steeds bereid tot een dialoog.

Elke klacht dient schriftelijk gericht te worden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Burgstraat 170, 9000 Gent, e-mail: info@eblease.be.

U formuleert uw klacht schriftelijk, ondertekend en gedateerd. U vermeldt duidelijk naam, voornaam en adres. Anonieme klachten behandelen wij niet.

In uw klacht vermeldt u zo veel mogelijk gegevens over de betrokken dienst(en) of product(en). U omschrijft uw grieven en verwachtingen zo duidelijk mogelijk. Eventuele bewijsstukken helpen uw dossier en voegt u dus ook best bij (kopie).

Door het indienen van een klacht, geeft u aan ons de uitdrukkelijke toestemming om de door u meegedeelde gegevens te behandelen en door te geven aan de personen en diensten op wie de klacht betrekking heeft. Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de behandeling van uw klacht en de evaluatie van de werking van eb-lease.

Het dossier met alle briefwisseling, stukken en bewijselementen, nodig voor het onderzoek van uw klacht, wordt elektronisch gearchiveerd en bewaard gedurende 10 jaar.

Bij ontvangst van uw klacht, openen we een dossier op uw naam. U ontvangt een ontvangstbewijs indien uw klacht niet binnen een korte termijn kan beantwoord worden.

Eb-lease registreert alle gegevens met betrekking tot uw klacht (dossiernummer, datum indiening dossier, naam, agentschap, betrokken product of dienst, onderwerp van de klacht).

Daarop onderzoekt eb-lease uw probleem. In dit kader, neemt zij contact op met de betrokken interne dienst en/of met elke persoon die de zaak kan toelichten. Mogelijk vragen wij ook aan u als klant om bijkomende informatie.

Wij behandelen uw klacht in een zo kort mogelijke termijn, rekening houdend met onder meer de complexiteit van het dossier en het aantal betrokkenen. Na afloop van het onderzoek, ontvangt u van eb-lease haar standpunt en/of een voorstel van oplossing.

Indien u niet akkoord gaat met het antwoord van eb-lease op uw klacht dan kan u het geschil voorleggen aan de Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel, Website: www.ombudsfin.be.