Eb-lease beschouwt haar verschillende stakeholders als evenwaardige partners. Onze missie is om makelaars, dealers, verdelers en invoerders en hun klanten duurzame en kwaliteitsvolle producten en diensten aan te bieden.

Eb-lease wil een nauwe band en persoonlijk contact met haar verschillende stakeholders. We hebben oog voor de evoluties in onze sector en zetten technologie in om onze dienstverlening naar een hoger niveau te tillen. Met eenvoudige en transparante producten en diensten bieden we onze verschillende stakeholders een zo hoog mogelijke meerwaarde aan:

Onze makelaars en dealers

Op een maatschappelijk verantwoorde en persoonlijke manier bieden we een kwalitatieve dienstverlening. Onze vijf kernwaarden zijn integriteit, respect, betrokkenheid, professionaliteit en resultaatgerichtheid.

Onze aandeelhouders

Aandeelhouders bieden we een marktconform rendement op hun ingezette kapitaal.

Onze medewerkers

Medewerkers kunnen rekenen op werkzekerheid en een correcte verloning, gekoppeld aan inzet en resultaat. En dat binnen een open, familiale werksfeer en een stabiel sociaal klimaat.